nguồn nguyên liệu và sản phẩm cuối cùng của hô hấp sáng là gì add ơi giúp em nhanh cái ạ e đang cần gấp

Question

nguồn nguyên liệu và sản phẩm cuối cùng của hô hấp sáng là gì
add ơi giúp em nhanh cái ạ e đang cần gấp

in progress 0
Reagan 3 tuần 2021-11-24T19:54:06+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-24T19:55:09+00:00

  Đáp án:

  Nguyên liệu: O2

  Sản phẩm: CO2 ( quá trình này xảy ra đồng thời với quang hợp)

  Giải thích các bước giải:

  0
  2021-11-24T19:55:13+00:00

  Đáp án: nguyên liệu : RiDP( Ribulozo diphotphat)

  Sản phẩm: serine và CO2

  Giải thích các bước giải:

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )