nguồn phát sóng dừng trên dây căng ngang dao động với phương trình u= a cos(100pi t +phi) mm sợi dây có chiều dài l= 21 cm. biết vận tốc chuyền sóng t

Question

nguồn phát sóng dừng trên dây căng ngang dao động với phương trình u= a cos(100pi t +phi) mm sợi dây có chiều dài l= 21 cm. biết vận tốc chuyền sóng trên dây là 3 m/s .tính số điểm bụng điểm nút trên dây đó

in progress 0
Rylee 3 tháng 2021-09-06T17:33:06+00:00 1 Answers 33 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-06T17:35:00+00:00

  Đáp án:

   7 bụng 8 nút

  Giải thích các bước giải:

  Bước sóng là:

  \(\lambda  = \dfrac{v}{f} = \dfrac{{300}}{{50}} = 6cm\)

  Số bụng là:

  \(k = \dfrac{l}{{\dfrac{\lambda }{2}}} = \dfrac{{21}}{3} = 7\)

  Số nút là:

  \(k + 1 = 8\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )