Nguồn tài nguyên quan trọng nhất của khu vực Tây Nam Á là A: đồng. B: than đá. C: sắt. D: dầu mỏ.Nguồn tài nguyên quan trọng nhất của khu

Question

Nguồn tài nguyên quan trọng nhất của khu vực Tây Nam Á là A: đồng. B: than đá. C: sắt. D: dầu mỏ.Nguồn tài nguyên quan trọng nhất của khu vực Tây Nam Á là

A:
đồng.
B:
than đá.
C:
sắt.
D:
dầu mỏ.

in progress 0
Everleigh 3 tháng 2021-09-24T21:57:04+00:00 2 Answers 16 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-24T21:58:34+00:00

  Nguồn tài nguyên quan trọng nhất của khu vực Tây Nam Á là

  A: đồng.

  B: than đá.

  C: sắt.

  D: dầu mỏ.

  0
  2021-09-24T21:59:02+00:00

  Nguồn tài nguyên quan trọng nhất của khu vực Tây Nam Á là

  A: đồng.

  B: than đá.

  C: sắt.

  D: dầu mỏ.

                          (Chúc bạn học tốt)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )