Nguyễn Ánh đã lập lại chế độ phong kiến tập quyền ntn ?

Question

Nguyễn Ánh đã lập lại chế độ phong kiến tập quyền ntn ?

in progress 0
Ivy 2 tháng 2021-09-30T15:09:51+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-30T15:11:14+00:00

  – Vua nắm mọi quyền hành và trực tiếp điều hành từ tỉnh đến địa phương

  – Hành chính: chia nước làm 30 tỉnh và 1 phủ

  – Luật pháp:

  + Năm 1815: Nhà Nguyễn ban hành Hoàng triều luật lệ

  – Quân đội: Nhà Nguyễn quan tâm đến việc củng cố quân đội

  – Ngoại giao: Thuần phục nhà Thanh

  0
  2021-09-30T15:11:30+00:00

  gửi bạn

  nguyen-anh-da-lap-lai-che-do-phong-kien-tap-quyen-ntn

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )