nguyên nhân chính dẫn đến cháy nổ khi làm thí nghiệm

Question

nguyên nhân chính dẫn đến cháy nổ khi làm thí nghiệm

in progress 0
Eloise 4 tháng 2021-08-11T11:06:33+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-11T11:07:53+00:00

  làm sai cách thí nghiệm

  Để các vật dễ cháy trong phòng *

  Tự tiện lấy các vật dụng dễ cháy nổ trong phòng thí nghiệm

  Khi làm thí nghiệm ko có người lớn xem xét 

   

  0
  2021-08-11T11:08:04+00:00

  Vì do ko cẩn thận khi làm thí nghiệm.
  * Để các vật dễ cháy trong phòng
  * Thực hiện thí nghiệm ko nghiem tức, đùa nghịch dẫn đến cháy nổ
  *Tự tiện lấy các vật dụng dễ cháy nổ trong phòng thí nghiệm
  *Khi làm thí nghiệm ko có người lớn xem xét dẫn đến học sinh đùa nghịch

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )