Nguyên nhân chủ nghĩa thực dân phong kiến phương Tây xâm lược ấn Độ

Question

Nguyên nhân chủ nghĩa thực dân phong kiến phương Tây xâm lược ấn Độ

in progress 0
Vivian 3 tháng 2021-09-09T15:42:44+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T15:43:46+00:00

  Chủ nghĩa thực dân là chính sách tạo dựng và duy trì hình thức thuộc địa của một người dân ở lãnh thổ này lên một lãnh thổ khác. Mẫu quốc là nước tuyên bố chủ quyền đối với những thuộc địa này và bổ nhiệm toàn quyền cai trị tương tự Thái thú của chế độ phong kiến. [cần dẫn nguồn] Cấu trúc xã hội, chính quyền và kinh tế của lãnh thổ bị quốc gia thực dân áp đặt thay đổi. Thuộc địa là một bộ phận của đế chế do đó chủ nghĩa thực dân có liên hệ gần gũi với chủ nghĩa đế quốc.

  0
  2021-09-09T15:44:22+00:00

  Đó là nước có chế độ chính trị suy yếu và là những nước kém phát triển 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )