Nguyên Nhân dẫn đến phong trào đấu tranh của Giai Cấp Công Nhân ? ” Các giai đoạn , đặc điểm mỗi giai đoạn” + Đây là câu hỏi 60 điểm . Mong các bạn

Question

Nguyên Nhân dẫn đến phong trào đấu tranh của Giai Cấp Công Nhân ?
” Các giai đoạn , đặc điểm mỗi giai đoạn”
+ Đây là câu hỏi 60 điểm . Mong các bạn trả lời chính xác , không copy mạng . Cảm ơn ak !

in progress 0
Lyla 13 phút 2021-09-09T11:58:26+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T11:59:36+00:00

  @Meo_

  * Nguyên nhân dẫn đến phong trào đấu tranh của Giai Cấp Công Nhân là:

  – Phong trào công nhân nửa đầu thế kỉ XIX

  + Nguyên nhân là do: Công nhân bị bóc lột sức lao động nặng nề, tiền lương thấp, giờ làm quá dài, điều kiện ăn ở tồi tàn

  – Phong trào công nhân từ năm 1848 đến năm 1870 

  + Nguyên nhân là do: công nhân muốn đứng lên chống áp bức bóc lột, chống lại giai cấp tư sản 

  – Phong trào công nhân quốc tế cuối thế kỉ XIX

  + Nguyên nhân là do: mâu thuẫn giữa tư sản và vô sản ngày càng trở nên sâu sắc từ đó giai cấp công nhân muốn đứng lên đấu tranh chống lại mọi thủ đoạn áp bức của giai cấp tư sản.

  – Phong trào công nhân Nga 1905-1907

  + Nguyên nhân là do: Các công nhân ở Nga bị Nga Hoàng bóc lột thậm tệ, đẩy nước Nga vào cuộc chiến tranh với đế quốc nên công nhân đã đứng lên đấu tranh đòi lại công bằng

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )