Nguyên nhân dẫn đến sự hình thành thế lực họ trịnh và họ nguyên. Giúp em vs

Question

Nguyên nhân dẫn đến sự hình thành thế lực họ trịnh và họ nguyên. Giúp em vs

in progress 0
Daisy 2 tháng 2021-10-22T23:42:35+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-22T23:43:58+00:00

  – Sau khi Nguyễn Kim chết, con rể là Trịnh Kiểm tiếp tục sự nghiệp “Phù Lê diệt Mạc”. Để thao túng quyền lực vào tay họ Trịnh, Trịnh Kiểm tìm cách loại trừ phe cánh họ Nguyễn. Lo sợ trước tình hình đó Nguyễn Hoàng (con thứ của Nguyễn Kim) xin vào trấn thủ đất Thuận Hóa.

  – Tại Thuận Hóa, Nguyễn Hoàng xây dựng cơ nghiệp của họ Nguyễn, trở thành thế lực cát cứ ở Đàng Trong, dần tách khởi sự lệ thuộc với họ Trịnh ở Đàng Ngoài.

  ⟹ Năm 1627, lo sợ thế lực họ Nguyễn lớn mạnh, chúa Trịnh đem quân đánh vào Thuận Hóa, chiến tranh Trịnh – Nguyễn bùng nổ.

  0
  2021-10-22T23:44:31+00:00

  Năm 1545. Nguyễn Kim chết, con rể là Trịnh Kiểm được cử lên thay, nắm toàn bộ binh quyển. Người con của Nguyễn Kim là Nguyễn Hoàng đã xin vào trấn thủ Thuận Hóa, Quảng Nam. Từ đó, Nguyễn Hoàng xây dựng một thế lực riêng. Khi ông mất con cháu đời sau nối nhau cầm quyền, nhân dân gọi là “chúa Nguyễn”.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )