Nguyên nhân dẫn đến thất bại và ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống pháp 1858

Question

Nguyên nhân dẫn đến thất bại và ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống pháp 1858

in progress 0
Vivian 3 tháng 2021-09-27T04:08:24+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-27T04:09:58+00:00

  *Nguyên nhân dẫn đếm việc thất bại 

  -Triều đình không có đường lối kháng chiến đúng đắn,tư tưởng lại thiên về chủ hòa , không đoàn kết với nhân dân 

  Quần chúng nhân dân chiến đấu anh dũng nhưng các cuộc kháng chiến diễn ra lẻ tẻ,tự phát , chưa có đường lối đúng đắn và giai cấp tiên tiến lãnh đạo

  -Tương quan lực lượng chênh lệch , đặc biệt là chênh lệnh về lực lượng vũ khí . Quân Pháp tinh ranh , được trang bị vũ khí hiện đại , hơn hẳn về trình độ tác chiến và tổ chức quân đội nước ta 

  *Ý nghĩa lịch sử :

  -Thể hiện lòng yêu nước, tinh thần dân tộc , kế thừa và phát huy truyền thống đánh giặc của cha ông

  -Cảnh báo kẻ thù về sức mạnh và tinh thần đấu tranh quật khởi của nhân dân ta .

  0
  2021-09-27T04:10:11+00:00

  Nguyên nhân 

  *khách quan 

  – thực dân pháp có lực lượng quân sự mạnh hơn ta lại quyết tâm xâm lược việt nam làm thuộc địa 

  *chủ quan 

  Triều đình nhà nguyễn k có khả năng và ý muốn tập hợp đoàn kết tổ chức lãnh đạo nhân dân chống ngoại xâm như các triều đại phong kiến trc đó 

  Vua quan triều nguyễn bảo thủ k tiếp nhận cái mới ,tiến bộ để cái cách đất nước làm cho sức dân yếu đi không đủ sức để chống giặc ngoại xâm 

  Quan quân triều đình do dự ,k có tinh thần chiến đấu ở thế thủ ,bị động trc sự tấn công của pháp đặc biệt k phối hợp với lực lượng kháng chiến của nhân dân

  Triều đình huế luôn có tư tưởng cầu hòa ,đi từ nhượng bộ này đến nhượng bộ khác 

  Cuộc kháng chiến của nhân dân ta lúc bấy giờ thiếu sự lãnh đạo chun6,thiếu đường lối, chủ trương thống nhất nên diễn ra rời rạc phân tán ko tạo nên sức mạnh to lớn nên dễ bị td pháp đánh bại

  Còn ý nghĩa mình chưa làm đc!!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )