Nguyên nhân dẫn tới chiến tranh thế giới lần thứ 2 Giải thích rõ ràng nhé

Question

Nguyên nhân dẫn tới chiến tranh thế giới lần thứ 2
Giải thích rõ ràng nhé

in progress 0
Valerie 1 năm 2021-08-14T20:23:16+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-14T20:24:22+00:00

  Huy Voưn

  Nguyên nhân chiến tranh thế giới tứ hai bùng nổ là:

  +Sự xuất hiện của một số chủ nghĩa phát-xít

  +Do cuộc khủng hoảng kinh tế làm cho nền kinh tế các nước tư bản giảm xuống nặng nề

  +Chính sách thỏa hiệp và nhượng bộ làm mấu chốt để các nước phát xít kiếm cơ gây ra chiến tranh

  +Sự tranh cãi trong mặt trận tư tưởng

  +Sự phát triển vượt bậc của một số chủ nghĩa khiến ngày càng mâu thuẫn

  `to` Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ

  Xin hay nhất

  0
  2021-08-14T20:25:00+00:00

  Nguyên nhân dẫn tới chiến tranh thế giới lần thứ hai là 

  *Nguyên nhân sâu xa:

       + Tác động của quy luật phát triển không đều về kinh tế và chính trị giữa các nước tư bản 

       + Việc tổ chức và phân chia thế giới theo hệ thống Véc-xai – Oa-sinh-tơn không còn phù hợp nữa. 

  *Nguyên nhân trực tiếp:

       + Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 – 1932 làm những mâu thuẫn trên thêm sâu sắc dẫn tới việc lên cầm quyền của chủ nghĩa phát xít với ý đồ gây chiến tranh để phân chia lại thế giới.

       + Thủ phạm gây chiến là phát xít Đức, Nhật Bản. Nhưng các cường quốc phương Tây lại dung túng, nhượng bộ đã tạo điều kiện cho phát xít gây ra cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )