Nguyên nhân gián tiếp và trực tiếp dẫn đến chiến trang thế giới thứ nhất.

Question

Nguyên nhân gián tiếp và trực tiếp dẫn đến chiến trang thế giới thứ nhất.

in progress 0
Josephine 4 tháng 2021-08-31T17:29:40+00:00 2 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T17:30:49+00:00

  Nguyên nhân gián tiếp:

  -Các đế quốc già là Anh và Pháp có nhiều thuộc địa nhưng kinh tế lại kém phát triển

  – Các đế quốc trẻ khinh tế phát triểm nhưng lại có ít thuộc địa nên muốn chia lại

  – Hai khối Liên minh và Hiệp ước chạy đua vũ trang

  Liên minh( Đức , Áo Hung , Italia ) và Hiệp ước ( Anh , Pháp , Nga )

  Nguyên nhân trực tiếp:

  -Thái tử Áo-Hung bị 1 phần tử Xéc-bi xát hại

  ⇒ Áo Hung tuyên chiến với Xéc-bi

  Nhân cơ hội Đức tuyên chiến với Nga với lí do vì Nga là đồng minh của Xéc-bi

  ⇒ Chiến tranh thế giới xảy ra

  0
  2021-08-31T17:31:31+00:00

  * Nguyên nhân gián tiếp :

  – Sự phát triển ko đều của chủ nghĩa tư bản cuối XIX – đầu XX

  => Thay đổi so sánh tương quan lực lượng

  – Mâu thuẫn giữa các nước đế quốc về vấn đề thuộc địa 

  => Hình thành 2 khối đối địch nhau

     Liên minh( Đức , Áo Hung , Italia )       ><      Hiệp ước ( Anh , Pháp , Nga )

  => Tích cực chạy đua vũ trang , chuẩn bị chiến tranh , chia lại thế giới

  * Nguyên nhân trực tiếp :

  – 28/6/1914 : Thái tử Áo-Hung bị 1 phần tử Xéc-bi ám sát

  => Áo Hung tuyên chiến với Xéc-bi

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )