Nguyên nhân hình thành dãy andet , himalaya

Question

Nguyên nhân hình thành dãy andet , himalaya

in progress 0
Alaia 2 giờ 2021-10-06T17:17:42+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

    0
    2021-10-06T17:19:33+00:00

    Dãy núi trẻ Coocđie, Anđet, Himalaya được tạo nên do các mảng kiến tạo xô vào nhau, ở chỗ tiếp xúc giữa các mảng kiến tạo đó đất đá bị nén ép, dồn lại và nhô lên.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )