Nguyên nhân Mai Thúc Loan kêu gọi mọi người đứng dậy khởi nghĩa: 5 điểm Tất cả 3 ý đều đúng Nhà Đường bắt nhân dân ta gánh vải sang Trung Quốc nộp cốn

Question

Nguyên nhân Mai Thúc Loan kêu gọi mọi người đứng dậy khởi nghĩa:
5 điểm
Tất cả 3 ý đều đúng
Nhà Đường bắt nhân dân ta gánh vải sang Trung Quốc nộp cống
Mai Thúc Loan muốn lật đổ nhà Đường lên làm vua.
Do chính sách bóc lột tàn bạo của nhà Đường đối với nhân dân ta .

in progress 0
Ariana 2 tuần 2021-07-12T10:18:43+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-12T10:19:58+00:00

  Nhà Đường bắt nhân dân ta gánh vải sang Trung Quốc nộp cống

  Mai Thúc Loan muốn lật đổ nhà Đường lên làm vua

  . Do chính sách bóc lột tàn bạo của nhà Đường đối với nhân dân ta .

  đúng nha bn

  chúc bn học tốt

  mik bổ sung

  Do lòng yêu nước của ông
  Khát vọng dành độc lập

  Nhà Đường bắt nhân dân ta gánh vải sang Trung Quốc nộp cống

  Mai Thúc Loan muốn lật đổ nhà Đường lên làm vua

  . Do chính sách bóc lột tàn bạo của nhà Đường đối với nhân dân ta .

  0
  2021-07-12T10:20:28+00:00

  Nguyên nhân Mai Thúc Loan kêu gọi mọi người đứng dậy khởi nghĩa: 

  Tất cả 3 ý đều đúng

  Nhà Đường bắt nhân dân ta gánh vải sang Trung Quốc nộp cống

  Mai Thúc Loan muốn lật đổ nhà Đường lên làm vua.

  Do chính sách bóc lột tàn bạo của nhà Đường đối với nhân dân ta .

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )