nguyên nhân nào làm cho kinh tế thời đinh tiền lê phát triển

Question

nguyên nhân nào làm cho kinh tế thời đinh tiền lê phát triển

in progress 0
Athena 1 năm 2021-11-30T14:14:15+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-30T14:15:45+00:00

  Nguyên nhân:

  – Đất nước hòa bình, độc lập

  – Những chính sách đúng đắn của nhà Đinh – Tiền Lê

  – Ý chí, sức lực của nhân dân ta

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )