Nguyên nhân ,nội dung,vai trò của phong trào văn hóa Phục Hưng và cải cách tôn giáo giúp mình nhanh nhá mai phải nộp rùi HUHUHU

Question

Nguyên nhân ,nội dung,vai trò của phong trào văn hóa Phục Hưng và cải cách tôn giáo
giúp mình nhanh nhá mai phải nộp rùi HUHUHU

in progress 0
Ayla 1 năm 2021-09-07T08:23:34+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T08:24:48+00:00

  – Nguyên nhân dẫn tới phong trào văn hoá Phục hưng là:

  + Do giai cấp tư sản trong lòng xã hội phong kiến và ngày càng phát triển, họ có thế lực về kinh tế nhưng không có quyền lực về chính trị vì vậy họ phải đấu tranh chống lại chế độ phong kiến để dành địa vị trong xã hội.

  + Cuộc đấu tranh đó được mở đầu bằng cuộc đấu tranh trên lĩnh vực văn hoá

  – Nội dung của phong trào văn hoá Phục hưng là:

  + Phê phán xã hội phong kiến và giáo hội

  + Đề cao giá trị con người

  + Coi trọng khoa học – kĩ thuật

  – Nguyên nhân của phong trào cải cách tôn giáo:

  + Giai cấp phong kiến châu Âu dựa vào giáo hội để thống trị nhân dân vì vậy giáo hội trở thành lực lượng cản trở sự phát triển của giai cấp tư sản tăng lên -> giai cấp tư sản đứng lên đồi và cải cách tôn giáo

  – Nội dung của phong trào cải cách tôn giáo:

  + Phong trào cải cách tôn giáo nằm trong các cuộc tấn công đầu tiên, công khai và trực diện của giai cấp tư sản đang lên chống lại chế độ phong kiến mà cụ thể là nhằm vào cơ sở tồn tại của nó trên các lĩnh vực văn hoá, tư tưởng, tôn giáo.

  + Phong trào cải cách tôn giáo phán ánh tính chất tư sản rõ nét, điều này được phản ánh qua nội dung của các cuộc đấu tranh, nó không nhằm đến việc xoá bỏ tôn giáo mà lên án việc chế độ phong kiến sử dụng tôn giáo như một công cụ để áp bức và khống chế quần chúng, nô dịch tri thức và khoa học. Từ đó, giai cấp tư sản đề ra một tôn giáo rẻ tiền, ít tốn kém, phù hợp với lợi ích và ý chí của giai cấp tư sản, cổ vũ và thúc đẩy làm giàu…

  0
  2021-09-07T08:24:55+00:00

  Mình nghĩ là như này á

  * Nguyên nhân:

  – Giai cấp tư sản mới ra đời, có thế lực về kinh tế nhưng chưa có địa vị xã hội tương ứng.

  – Những tiến bộ của khoa học, kĩ thuật giúp con người thoát khỏi tình trạng lạc hậu, nhận thức được bản chất của thế giới.

  – Giáo lí Ki-tô mang nặng những quan điểm lỗi thời của xã hội phong kiến kìm hãm sự phát triển của giai cấp tư sản.

  – Giai cấp tư sản một mặt muốn khôi phục lại văn hóa cổ đại Hi Lạp, Rô-ma, mặt khác cũng muốn góp phần xây dựng một nền văn hóa mới, đề cao giá trị con người, đòi quyền tự do cá nhân, coi trọng khoa học – kĩ thuật.

  * Nội dung:

  – Lên án nghiêm khắc Giáo hội Ki-tô và đả phá trật tự xã hội phong kiến.

  – Đề cao giá trị chân chính của con người, con người phải được tự do phát triển.

  – Đề cao khoa học tự nhiên, xây dựng thế giới quan duy vật tiến bộ.

  * Vai trò:Cái này mình không nhớ lắm

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )