Nguyên nhân sự ra đời của thành thị châu âu

Question

Nguyên nhân sự ra đời của thành thị châu âu

in progress 0
Elliana 3 tháng 2021-09-10T17:57:43+00:00 1 Answers 6 views 0

Answers ( )

    0
    2021-09-10T17:59:25+00:00

    Nguyên nhân sự ra đời của thành thị châu Âu: Do nhu cầu trao đổi và mua bán hàng hóa.

    ~Chuc Bn Hc Tốt~

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )