Nguyên nhân suy thoái của Nho giáo, sự nở rộ của văn hóa tín ngưỡng dân gian, sự du nhập của Thiên chúa giáo?

Question

Nguyên nhân suy thoái của Nho giáo, sự nở rộ của văn hóa tín ngưỡng dân gian, sự du nhập của Thiên chúa giáo?

in progress 0
Raelynn 2 tháng 2021-07-24T19:30:07+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-24T19:31:43+00:00

  – Nho giáo suy thoái, trật tự phong kiến bị đảo lộn. Phật giáo có điều kiện khôi phục lại, nhiều vị chúa quan tâm cho sửa sang chùa chiền, đúc đồng, tô tượng nhưng đạo Phật không phát triển mạnh như thời kỳ Lý – Trần.

  – Từ thế kỷ XVI – XVIII, đạo Thiên Chúa lan truyền cả nước nhờ các giáo sĩ phương Tây theo các thuyền buôn nước ngoài vào truyền đạo nhưng sau đó bị nhà nước phong kiến cấm đoán.

  – Thế kỉ XVII, cùng với sự truyền bá của Thiên Chúa giáo, chữ Quốc ngữ được sáng tạo nhưng chỉ dùng chủ yếu trong phạm vi hoạt động truyền giáo chứ chưa phổ cập rộng rãi.

  – Tín ngưỡng truyền thống phát huy như thờ cúng tổ tiên, thần linh, anh hùng hào kiệt.

  – Đời sống tín ngưỡng ngày càng phong phú. Ngoài chùa chiền còn có các nhà thờ, đền thờ, lăng miếu…

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )