Nguyên nhân thắng lợi , ý nghĩa lịch sử, bài học kinh nghiệm: 3 lần kháng chiến chống Mông Nguyên Giúp tớ với????????????????

Question

Nguyên nhân thắng lợi , ý nghĩa lịch sử, bài học kinh nghiệm: 3 lần kháng chiến chống Mông Nguyên
Giúp tớ với????????????????

in progress 0
Mary 2 tuần 2021-11-24T17:50:35+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-24T17:51:37+00:00

  1.Nguyên nhân thắng lợi:

  -Được sự tham gia của các tầng lớp nhân dân và các thành phần dân tộc 

  -Nhà Trần chuẩn bị chu đáo về mọi mặt

  -Tinh thần đoàn kết, chiến đấu, hy sinh của toàn quân, toàn dân ta.

  -Có người chỉ huy tài giỏi

  -Đường lối chiến lược, chiến thuật đúng đắn, sáng tạo.

  2.Ý nghĩa lịch sử

  -Đập tan tham vọng và ý chí xâm lược Đại Việt của đế chế Mông- Nguyên, bảo vệ độc lập và toàn vẹn lãnh thổ

  -Thể hiện sức mạnh của dân tộc, đánh bại mọi kẻ thù

  -Ngăn chặn những cuộc xâm lược của quân Nguyên đối với các nước khác

  -Góp phần xây đắp truyền thống quân sự của Việt Nam, để lại nhiều bài học quý giá

  3.Bài học kinh nghiệm

  -Để lại bài học vô cùng quý giá đó là bài học về sự củng cố khối đoàn kết nhân dân trong xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc

  ~ Chúc bạn học tốt!!!

  0
  2021-11-24T17:51:54+00:00

  Đập tan ý chí xâm lược của Mông nguyên.

  -Khẳng định sức mạnh nhân dân Việt Nam, có ý nghĩa tự hào nâng cao tin thần Việt Nam.

  -Để lại nhiều bài học , sức mạnh đoàn kết sự quan tâm nhà nước đến cả dân  , dựa vào dân để đánh ./đó là ý nghĩa/

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )