Nguyên nhân thất bại , ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Pháp xâm lược 1858_ 1884 của nhân dân việt nam Giúp mình với

Question

Nguyên nhân thất bại , ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Pháp xâm lược 1858_ 1884 của nhân dân việt nam
Giúp mình với

in progress 0
Kinsley 1 tháng 2021-11-03T12:43:37+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-03T12:44:47+00:00

  Nguyên nhân thất bại là do:

  +Quân Pháp có vũ khí mạnh,lực lượng được đào tạo bài bản

  +Do sự nhu nhược yếu ớt của triều đình,liên tục bị Pháp kìm hãm và sụp đổ

  +Nhân dân khởi nghĩa thiếu đi sự lãnh đạo còn rời rạc

  *Quân ta có thể đánh bại Pháp nếu không có sự nhu nhược của triều đình nhà Nguyễn

  0
  2021-11-03T12:45:11+00:00

  Thực dân Pháp còn mạnh,có lực lượng quân sự mạnh hơn ta nhiều lần nhưng do:

  Về vua quan triều đình nhà Nguyễn bảo thủ,vạc nhược về chính trị không chịu tiếp thu cải cách duy tân đất nước, nhượng bộ rồi mía các hiệp ước đầu hàng

  Còn về phía nhân dân ta,thiếu sự lãnh đạo chung không có đường lối, chủ trương thống nhất,diễn ra rời rạc nên không bị Pháp đánh bại

  Ý nghĩa 

  Nhân dân :chiến đấu anh dũng,quyết liệt ,thể hiện tinh thần yêu nước 

  Còn triều Nguyễn lúc đầu hợp tác với nhân dân nhưng về sau lại đầu hàng Pháp,để đất nước rơi vào tay Pháp 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )