nguyên nhân trực tiếp khiến quân Thanh xâm lược nước ta là gì

Question

nguyên nhân trực tiếp khiến quân Thanh xâm lược nước ta là gì

in progress 0
Reagan 3 tuần 2021-07-08T17:20:27+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-08T17:22:04+00:00

  Đáp án+giải thích các bước giải:

  -Lê Chiêu Tống sai người sang cầu cứu nhà Thanh. Vua Thanh muốn nhân cơ hội này để xâm lược nước ta nhằm mở rộng lãnh thổ xuống phía Nam.

  Xin ctlhn!Chúc bạn hok tốt????

  0
  2021-07-08T17:22:23+00:00

  nguyên nhân trực tiếp khiến quân Thanh xâm lược nước ta là Lê Chiếu Thống cầu viện nhà Thanh

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )