Nguyen nhan va noi dung va y nghia van hoa phuc hung

Question

Nguyen nhan va noi dung va y nghia van hoa phuc hung

in progress 0
Rose 3 ngày 2021-12-07T02:43:45+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T02:44:52+00:00

  Nguyên nhân:

  – Do chế độ phong kiến kìm hãm sự phát triển của xã hội, con người.

  * Nội dung:

  – Phê phán xã hội phong kiến và giáo hội.

  – Đề cao giá trị chân chính của con người, đề cao khoa học tự nhiên và xây dựng thế giới quan duy vật.

  * Ý nghĩa:

  – Có vai trò tích cực là tác động quần chúng đấu tranh chống phong kiến.

  – Mở đường cho sự phát triển của văn hóa Châu Âu và văn hóa nhân loại.

  0
  2021-12-07T02:45:37+00:00

  Chào bạn, bạn tham khảo nhé:

  * Nguyên nhân:

  – Do chế độ phong kiến kìm hãm sự phát triển của xã hội, con người.

  * Nội dung:

  – Phê phán xã hội phong kiến và giáo hội.

  – Đề cao giá trị chân chính của con người, đề cao khoa học tự nhiên và xây dựng thế giới quan duy vật.

  * Ý nghĩa:

  – Có vai trò tích cực là tác động quần chúng đấu tranh chống phong kiến.

  – Mở đường cho sự phát triển của văn hóa Châu Âu và văn hóa nhân loại.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )