Nguyên, nhiên liệu có giá trị để phát triển nhiệt điện của nước ta là: A: đá axit B: apatit C:quặng đồng D:dầu khí

Question

Nguyên, nhiên liệu có giá trị để phát triển nhiệt điện của nước ta là:
A: đá axit
B: apatit
C:quặng đồng
D:dầu khí

in progress 0
Reese 3 tuần 2021-07-09T22:12:10+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-09T22:13:28+00:00

  #Creative_Team_Name#Young_Mi

  Câu hỏi: Nguyên, nhiên liệu có giá trị để phát triển nhiệt điện của nước ta là:

  A: Đá axit

  B: Apatit

  C: Quặng đồng

  D:Dầu khí

     Chúc bạn học tốt!    

  0
  2021-07-09T22:13:51+00:00

  Nguyên, nhiên liệu có giá trị để phát triển nhiệt điện của nước ta là:

  A: đá axit.    B: apatit.     C:quặng đồng.   D:dầu khí.

  ⇒ Quặng đồng là nguyên, nhiên liệu tốt nhất để phát triển nhiệt điện.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )