Nguyên tắc vận chuyển thủ động ( sinh 10 bài 11)

Question

Nguyên tắc vận chuyển thủ động ( sinh 10 bài 11)

in progress 0
Jasmine 2 tuần 2021-11-24T09:54:09+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-24T09:55:30+00:00

  Đáp án:

  Vận chuyển thụ động là phương thức vận chuyển các chất qua màng sinh chất mà không tiêu tốn năng lượng. Kiểu vận chuyển này dựa theo nguyên lí khuếch tán của các chất từ nơi có nồng độ cao đến nơi có nồng độ thấp. Sự khuếch tán của các phân tử nước qua màng sinh chất được gọi là sự thẩm thấu.

  0
  2021-11-24T09:55:51+00:00

  Đáp án:

  Vận chuyển thụ động là phương thức vận chuyển các chất qua màng sinh chất mà không tiêu tốn năng lượng. Kiểu vận chuyển này dựa theo nguyên lí khuếch tán của các chất từ nơi có nồng độ cao đến nơi có nồng độ thấp. Sự khuếch tán của các phân tử nước qua màng sinh chất được gọi là sự thẩm thấu.

  Giải thích các bước giải:

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )