Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước trong hoàn cảnh nào ? Những hoạt động của Nguyễn Tất Thành khi ra đi tìm đường cứu nước

Question

Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước trong hoàn cảnh nào ? Những hoạt động của Nguyễn Tất Thành khi ra đi tìm đường cứu nước ?

in progress 0
Arya 5 tháng 2021-07-21T10:09:27+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-21T10:10:53+00:00

  Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước trong h/c Việt Nam bị thực dân Pháp xâm lược, các phong trào yêu nước đều bị thất bại Hướng đi của Nguyễn Tất Thành khác hẳn các nhà yêu nước chống Pháp trước đó ở chỗ:

  +Xuất phát tữ lòng yêu nước và trên cơ sở rút kinh nghiệm từ thất bại của các thế hệ cách mạng tiền bối. Năm 1911, Người đã quyết tâm ra đi tìm đường cứu nước mới hữu hiệu hơn

  +Nhưng khác hẳn vs thế hệ thanh niên đầu tk hướng về Nhật Bản(1 nc phương đông), Nguyễn Tất Thành quyết định sang phương tây đến nc Pháp để tìm hiểu xem nc Pháp và các nc khác làm ntn rổi sẽ về giúp đồng bào mìk bởi bác quan niệm rằng muốn đánh Pháp thì trước hết phải hiểu Pháp

  0
  2021-07-21T10:10:59+00:00

  – Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước trong hoàn cảnh nào ?

  ⇒ Trong hoàn cảnh nước nhà bị thực dân Pháp đô hộ

  – Những hoạt động của Nguyễn Tất Thành khi ra đi tìm đường cứu nước ?

  ⇒ – 5/6/1911, NTT quyết định đi sang bên Tây để tìm đường cứu nước từ bến cảng Nhà Rồng

  – Sau 6 năm, NTT từ Anh trở về Pháp tham gia Hội ng VN yêu nước ở Paris

  – Từ các phong trào và Cách Mạng, NTT đúc kết lại kinh nghiệm rồi quyết định đi theo chủ nghĩa Mác Lê nin

  Mik không copy mạng … mà từ vở ghi nên có chỗ nào k hiểu cứ hỏi mk

  #meomeochan ~ Xin hay nhất ạ ~ Họk tốt nhé

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )