nguyên tố X có 2 đồng vị, đồng vị thứ nhất 35X chiếm 75% . Nguyên tử khối trung bình của X là 35,5. Tính đồng vị thứ hai ?

Question

nguyên tố X có 2 đồng vị, đồng vị thứ nhất 35X chiếm 75% . Nguyên tử khối trung bình của X là 35,5. Tính đồng vị thứ hai ?

in progress 0
Lyla 3 tháng 2021-09-16T14:41:03+00:00 2 Answers 152 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-16T14:42:06+00:00

  -Gọi đồng vị cần tìm là :X2

  Ta có:M tb=$\frac{35.75+X2.(100-75)}{100}$ =35,5

              ⇔ $\frac{35.75+X2.25}{100}$ =35,5

              ⇔ X2=37 g/mol

  —————Nguyễn Hoạt——————–

   

  0
  2021-09-16T14:42:14+00:00

  Đáp án:

  \({M_{{X_2}}} = 37(g/mol)\)

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  \% {X_2} = 100 – 75 = 25\% \\
  \text{ Ta có }\\
  \dfrac{{{M_{{X_1}}} \times \% {X_1} + {M_{{X_2}}} \times \% {X_2}}}{{100}} = \overline {{M_X}} \\
   \Rightarrow \dfrac{{35 \times 75 + {M_{{X_2}}} \times 25}}{{100}} = 35,5 \Rightarrow {M_{{X_2}}} = 37(g/mol)
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )