Nguyên tố X có nguyên tử bằng 1,75 lần của nguyên tử khối oxi. X là nguyên tố

Question

Nguyên tố X có nguyên tử bằng 1,75 lần của nguyên tử khối oxi. X là nguyên tố

in progress 0
Hailey 4 tuần 2021-09-07T08:30:25+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T08:31:36+00:00

  Vì nguyên tố X bằng 1,75 lần nguyên tử Oxi

  Mà Nguyên tố oxi bằng 16

  => 1,75 x 16 = 28 

  Vậy nên Nguyên tố X là Silic

   

  0
  2021-09-07T08:32:11+00:00

  Đáp án: nguyên tố X là:1,75×16=28

  X là nguyên tố Silic

   

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )