Nguyên tố X có tổng số hạt là 48. Số nơtron trong hạt nhân và số hiệu nguyên tử khác nhau không quá 1 đơn vị. Số khối của nguyên tử X là Giúp mình với

Question

Nguyên tố X có tổng số hạt là 48. Số nơtron trong hạt nhân và số hiệu nguyên tử khác nhau không quá 1 đơn vị. Số khối của nguyên tử X là
Giúp mình với
5* cho bạn nhanh nhất

in progress 0
Serenity 1 năm 2021-09-25T15:45:57+00:00 2 Answers 12 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-25T15:47:00+00:00

  -vì nguyên tố X có tổng số hạt là 48

  ⇒p+e+n=48

  mà p=e ⇒2p+n=48     (*)

  -vì số nơtron trong hạt nhân và số hiệu nguyên tử khác nhau không quá 1 đơn vị

  ⇒n=p  hoặc n=p+1

  TH1:n=p ,thay vào (*), ta dc

    3p=48

  ⇔p=16

  ⇒p=e=n=16     (chọn)

  TH2:n=p+1,thay vào (*), ta dc

     3p+1=48

  ⇔p=$\frac{48-1}{3}$ ≈15,67 (loại)

  vậy số khối của nguyên tử X là:p+n=16+16=32 

  …………………………….chúc bạn học tốt………………………….

  0
  2021-09-25T15:47:16+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Gọi số proton = số electron = $p$

  Gọi số notron = $n$

  Tổng số hạt là 48 : $2p + n = 48 ⇔ n = 48 – 2p$

  Số notron và số hiệu nguyên tử khác nhau không quá 1 đơn vị :

  $n – p ≤ 1$ mà $p,n$ chẵn nên :

  – Nếu $n – p = 0 ⇔ 48 – 2p – p = 0 ⇔ p = 16$(Lưu huỳnh)

  Suy ra : $n = 48 – 2p  =48- 16.2 = 16$

  $⇒ A_X = p + n = 16 + 16 = 32$

  – Nếu $n – p = 1 ⇔ 48 – 2p – p = 1 ⇔ p = 15,67$ → Loại

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )