nguyên Tố x gồm 2 đồng vị. Tìm số khối mỗi đvị biếT – Nguyên Tử khối Trung bình của x là 65,6 -Tỉ lệ % của đồng vị Thứ 2 gấp 4 lần % đồng vị Thứ nhấT

Question

nguyên Tố x gồm 2 đồng vị. Tìm số khối mỗi đvị biếT
– Nguyên Tử khối Trung bình của x là 65,6
-Tỉ lệ % của đồng vị Thứ 2 gấp 4 lần % đồng vị Thứ nhấT
-đồng vị Thứ nhấT có n hạT nơTron và đồng vị Thứ 2 có n+2 nơTron
giúp em vs ạ em cần gấp lắm

in progress 0
Rose 3 tháng 2021-09-15T13:10:28+00:00 1 Answers 174 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-15T13:11:38+00:00

  Đáp án:

   Số khối của 2 đồng vị lần lượt là 64 và 66.

  Giải thích các bước giải:

   Gọi số khối của đồng vị thứ nhất là x. Vì đồng vị thứ 2 nhiều hơn đồng vị thứ nhất là 2n nên số khối của đồng vị thứ hai là x+2.

  Tỉ lệ đồng vị thứ 2 gấp 4 lần đồng vị thứ nhất nên đồng vị thứ nhất chiếm 20%; đồng vị thứ 2 chiếm 80%.

  \( \to x.20\%  + (x + 2).80\%  = 65,6 \to x = 64\)

  Vậy đồng vị thứ nhất có số khối là 64; đồng vị thứ 2 có số khối là 66.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )