Nguyên tố hóa học có thể tồn tại ở những dạng nào ( lấy 4 vd minh họa ) Tong tự nhiên dạng nào phổ biến hơn?

Question

Nguyên tố hóa học có thể tồn tại ở những dạng nào ( lấy 4 vd minh họa ) Tong tự nhiên dạng nào phổ biến hơn?

in progress 0
Nevaeh 4 tuần 2021-09-07T00:02:49+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T00:03:53+00:00

  $\text{Nguyên tố hóa học tồn tại ở 2 dạng:}$

  $\text{+) Dạng tự do: oxi; cacbon, sắt, lưu huỳnh}$

  $\text{+) Dạng hóa học: nước, cacbonic, muối ăn, đường}$

  $\text{Trong tự nhiên dạng hóa học phổ biến hơn}$

   

  0
  2021-09-07T00:04:03+00:00

  Nguyên tố hóa học có thể tồn tại ở 2 dạng là:

  – Tự do và hóa hợp
  + Ở dạng tự do, nguyên tố hóa học sẽ không kết hợp với các nguyên tố khác
  Ví dụ: Khí oxi, Kim loại Đồng, kẽm, sắt, nhôm, . . . 
  + Ở dạng hóa hợp, nguyên tố hóa học sẽ có sự kết hợp với nhau tạo thành chất mới.
  Ví dụ: Nguyên tố hóa học Hidro kết hợp với nguyên tố hóa học Oxi tạo thành nước.

            Nguyên tố hóa học Nitơ kết hợp với nguyên tố hóa học Hidro tạo thành khí amoniac

            Nguyên tố hóa học Clo kết hợp với nguyên tố hóa học Hidro tạo thành Axit clohiđric

            Nguyên tố hóa học Cacbon kết hợp với nguyên tố hóa học Hidro và nguyên tố hóa học Oxi tạo thành Glucozơ
  – Trong tự nhiên dạng hóa hợp phổ biến hơn dạng tự do.

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )