.Nguyên tố Phi kim R có tỉ lệ khối lượng phân tử oxit cao nhất và khối lượng phân tử hợp chất với H là 6,353.Tìm MR . Cần bao nhiêu gam oxit cao nhất

Question

.Nguyên tố Phi kim R có tỉ lệ khối lượng phân tử oxit cao nhất và khối lượng phân tử hợp chất với H là 6,353.Tìm MR . Cần bao nhiêu gam oxit cao nhất chat R hòa tan vào 500ml H2O để có dung dịch nồng độ 90%

in progress 0
Jade 7 ngày 2021-09-02T13:30:03+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-02T13:31:22+00:00

  Đáp án:

  Oxit cao nhất của R thuộc nhóm VIIA có tỉ lệ khối lượng các nguyên tố R và oxi lần lượt là 7.1:11.2

   

  Giải thích các bước giải:

    nhưng câu này lớp 11 mà

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )