Nguyên tố R có hóa trị 2 trong hợp chất khí với hidro. Trong hợp chất oxit cao nhất R chiếm 40% khối lượng. Xác định R

Question

Nguyên tố R có hóa trị 2 trong hợp chất khí với hidro. Trong hợp chất oxit cao nhất R chiếm 40% khối lượng. Xác định R

in progress 0
Camila 1 tháng 2021-09-05T17:39:57+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-05T17:41:05+00:00

  Hợp chất với hidro có hoá trị II nên R trong oxit cao nhất có hoá trị VI.

  Gọi CTHH hợp chất là $RO_3$

  $\%R=40\%\Rightarrow \dfrac{R.100}{R+16.3}=40$

  $\Leftrightarrow R=32$

  $\to R$ là lưu huỳnh (S)

  0
  2021-09-05T17:41:52+00:00

  -Vì nguyên tố $R$ có hóa trị 2 trong hợp chất khí với Hidro

  ⇒Công thức của $R$ với $H$ :$RH_2$

  ⇒Công thức oxit cao nhất: $RO_3$

  Do $R$ chiếm $40$% khối lượng trong công thức oxit cao nhất

  ⇒%$M_R=\frac{R}{R+16.3}.100$%$=40$% 

  $⇔M_R=32(g/mol)$

  ⇒ $R$ là nguyên tố Lưu huỳnh ($S$)

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )