nguyên tố r có ht 3 chứa 70% khối lương nto r hãy cho bik nguyên tố tren thuộc loại oxit j tính thể tích kk chứa 5% tạp chất cần dùng để đốt cháy 5.6

Question

nguyên tố r có ht 3 chứa 70% khối lương nto r hãy cho bik nguyên tố tren thuộc loại oxit j tính thể tích kk chứa 5% tạp chất cần dùng để đốt cháy 5.6g đơn chất r trên

in progress 0
Lydia 1 tháng 2021-08-11T04:34:48+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-11T04:36:20+00:00

  Đáp án:

   $\text{CTHH của hợp chất có dạng: R2O3 (vì R hóa trị 3)}$

   $\text{*Ta có: %R= $\text{$\frac{2R}{R2O3}$}$.100% =$\frac{2R}{2R+48}$.100% =70%}$

   $\text{⇒$\frac{2R}{2R+48}$=0,7}$

   $\text{⇒2R=0,7.(2R+48)}$

   $\text{⇒2R=1,4R+33,6}$

   $\text{⇒R=56 (đvC)}$
   $\text{⇒R là nguyên tố Fe(sắt)}$

   $\text{⇒CTHH đúng là Fe2O3}$

   $\text{→ Oxit Fe2O3 thuộc oxit bazo}$

   $\text{*PTHH: 3Fe+2O2 → Fe3O4}$

   $\text{$n_{Fe}$ =$\frac{5,6}{56}$ =0,1 (mol)}$

   $\text{Từ PTHH: $n_{O2}$=$\frac{2}{3}$.$n_{Fe}$=$\frac{2}{3}$.$n_{0,1}$=$\frac{0,2}{3}$ (mol)}$

   $\text{Thể tích khí O2 cần dùng ở đkt:}$

   $\text{$V_{O2}$=$n_{O2}$.22,4=$\frac{0,2}{3}$.24=1,6 (lít)}$

   $\text{Không rõ khí O2 chiếm bao nhiêu % thể tích không khí.}$

   

  0
  2021-08-11T04:36:28+00:00

  Hợp chất oxit tạo bởi nguyên tố $R$ hoá trị III có CTTQ $R_2O_3$

  $\%m_R=70\%$

  $\Rightarrow \dfrac{2M_R.100}{2M_R+16.3}=70$

  $\Leftrightarrow M_R=56(Fe)$

  Vậy nguyên tố $R$ là sắt. 

  Oxit là $Fe_2O_3$, là một oxit bazơ.

  $n_{Fe}=\dfrac{5,6}{56}=0,1(mol)$

  $3Fe+2O_2\buildrel{{t^o}}\over\to 2Fe_3O_4$

  $\Rightarrow n_{O_2}=\dfrac{2.0,1}{3}=\dfrac{1}{15}(mol)$

  (Cần nói rõ thành phần % không khí đem đốt có gì)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )