Nguyên tố R thuộc nhóm IVA Trong bảng tuần hoàn A.lập công thức hợp chất tạo bởi hóa trị cao I’ của R với oxi và H B.trong công thức hợp chất o

Question

Nguyên tố R thuộc nhóm IVA Trong bảng tuần hoàn
A.lập công thức hợp chất tạo bởi hóa trị cao I’ của R với oxi và H
B.trong công thức hợp chất oxi,oxi chiếm 72,727% về khối lượng ? Tìm R.

in progress 0
Kylie 4 tháng 2021-08-24T20:36:44+00:00 2 Answers 82 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-24T20:37:58+00:00

  Đáp án:

  \(R:Cacbon(C)\)

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  a)\\
  \text{CT oxit cao nhất :}R{O_2}\\
  \text{CT với Hidro :}R{H_4}\\
  b)\\
  CTHH:R{O_2}\\
  \text{Oxi chiếm 72,727 về khối lượng}\\
  2{M_O} = 72,727\%  \times ({M_R} + 2{M_O})\\
   \Rightarrow {M_R} = \frac{{2 \times 16 – 2 \times 16 \times 0,72727}}{{0,72727}} = 12dvC\\
   \Rightarrow R:Cacbon(C)
  \end{array}\)

  0
  2021-08-24T20:38:11+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   vì R thuộc nhóm IVA nên R có hóa trị IV

  Có CT với oxi là RO2

                   hiddro là RH4

   b, có 2O/R+2 ×16 =0,72727=>R =12

  =>R là cacbon

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )