Nguyen tố X thuộc nhóm A trong bảng tuần hoàn NTHH, biết X có số thứ tự chu kì bé hơn số electron độc thân, tìm X

Question

Nguyen tố X thuộc nhóm A trong bảng tuần hoàn NTHH, biết X có số thứ tự chu kì bé hơn số electron độc thân, tìm X

in progress 0
Alaia 10 phút 2021-09-15T09:38:00+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-15T09:39:25+00:00

  X không thể có 1e độc thân. 

  Nếu X 2e độc thân, X chu kì 1 (loại)

  Nếu X 3e độc thân, X chu kì 1 (loại), chu kì 2 (TM).

  Các nguyên tử trạng thái cơ bản chỉ có tối đa 3e độc thân. 

  Vậy X có 3e độc thân, chu kì 2. Do đó X có thể là B (bo, $Z=5$) hoặc N (nitơ, $Z=7$)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )