Nguyên tố Y có tổng các hạt là 52. Số hạt không mang điện ít hơn so với số hạt mang điện là 16. Hãy xác định A,Z của nguyên tố Y. Ai lm hộ e vs ah

Question

Nguyên tố Y có tổng các hạt là 52. Số hạt không mang điện ít hơn so với số hạt mang điện là 16.
Hãy xác định A,Z của nguyên tố Y. Ai lm hộ e vs ah

in progress 0
Harper 8 phút 2021-09-09T11:47:26+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T11:48:35+00:00

  Đáp án:

  \(Z=p=e=17\\ A=35\)

  Giải thích các bước giải:

  \(2p+n=52\ (1)\\ 2p-n=16\ (2)\\ \text{Lấy (1) – (2) ta được:}\\ 2p+n-2p+n=52-16\\ ⇔2n=36\\ ⇒n=18\\ ⇒p=e=\dfrac{52-18}{2}=17\\ ⇒Z=p=e=17\\ A=p+n=17+18=35\)

  chúc bạn học tốt!

  0
  2021-09-09T11:48:55+00:00

  Ta có p+n+e = 52 và p+e-n=16

  ⇒ n=18 ⇒ p=e=17

  ⇒ Z = 17 và A = 18+17= 35

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )