nguyễn trường tộ trình lên vua Tự Đức bản điều trần đề nghị điều j

Question

nguyễn trường tộ trình lên vua Tự Đức bản điều trần đề nghị điều j

in progress 0
Melody 3 tháng 2021-09-20T10:44:24+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-20T10:45:28+00:00

  Nguyễn Trường Tộ trình lên vua Tự Đức bản điều trần đề nghị:

  – Mở trường học

  – Mở rộng ngoại giao

  – Xây dựng quân đội

  0
  2021-09-20T10:46:02+00:00

  Những đề nghị Nguyễn Trường Tộ đất nước đó là:

  → Mở rộng quan hệ ngoại giao

  → Thuê chuyên gia nước ngoài

  → Mở trường

  → Xây dựng quân đội.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )