Nguyên tử A có số n nhiều hơn số p 2 đơn vị. Biết số hạt mang điện chiếm 63,83% tổng số hạt. Tính từng số hạt trong nguyên tử A

Question

Nguyên tử A có số n nhiều hơn số p 2 đơn vị. Biết số hạt mang điện chiếm 63,83% tổng số hạt. Tính từng số hạt trong nguyên tử A

in progress 0
Hadley 3 tháng 2021-09-11T02:00:07+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-11T02:01:20+00:00

  Xem hình

  0
  2021-09-11T02:01:47+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

     n-p = 2           (2)

   p+e= 63,83%(2p+n)

  ⇒ 2p = 0,6383(2p+n)

  ⇒2p= 1,2766p + 0,6383n

  ⇒ 0,7234p -0,6383n =0    (1)

  TỪ 1 và 2 

  ⇔   lập hệ : 0,7234p -0,6383n =0 

                  và -p+n  = 2         

    ⇔ ⇔⇔ ( bạn bấm máy tính)

            ⇔ p≈ 15

          ⇔ n≈ 17

            ⇔ p=e = 15

                

                 chúc bn hok tốt

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )