Nguyên tử A nặng gấp hai nguyên tử oxi. Tính nguyên tử khối A. Viết KHHH của nguyên tố đó.

Question

Nguyên tử A nặng gấp hai nguyên tử oxi. Tính nguyên tử khối A. Viết KHHH của nguyên tố đó.

in progress 0
Mackenzie 3 tháng 2021-09-18T04:29:50+00:00 2 Answers 11 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-18T04:31:07+00:00

  nguyên tử A nặng gấp hai nguyên tử oxi

  Ta có:${M_A}$=2.${M_O}$

        ⇔${M_A}$=2.16=32 đvC

  ⇒A là nguyên tố Lưu huỳnh (S)

  ——————Nguyễn Hoạt——————–

  0
  2021-09-18T04:31:13+00:00

   `M_A : M_O= 2 →    M_A = 16. 2 = 32 đvC`

  Nguyên tử khối của `A = 32 → A` là lưu huỳnh: `S`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )