: Nguyên tử B có tổng số hạt là 28. Số hạt không mang điện chiếm 35,7%. Tính số p, n , e. nhanh giúp tui

Question

: Nguyên tử B có tổng số hạt là 28. Số hạt không mang điện chiếm 35,7%. Tính số p, n , e. nhanh giúp tui

in progress 0
Madeline 2 tháng 2021-09-28T14:51:56+00:00 2 Answers 13 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-28T14:53:24+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Trong nguyên tử D , gọi :

  số hạt electron = số hạt proton = $p$
  số hạt notron = $n$

  Tổng số hạt là 28 : $2p + n = 28$

  Số hạt không mang điện chiếm $35\% : n = 35,7\%.28 = 10$
  $⇒ p = \dfrac{28-n}{2} = \dfrac{28-10}{2} = 9$
  Vậy nguyên tử B có 9 hạt electron , 9 hạt proton và 10 hạt notron

   

  0
  2021-09-28T14:53:32+00:00

  Ta gọi tổng hạt số mang điện là x và số hạt không mang điện là y.
  -Ta có : x + y + z = 28
  Theo đề bài ta tính được số hạt không mang điện (Tức là số n) là:
  28 . 35,7% sấp sỉ 9,8 ⇒ Số hạt không mang điện là 10( nâng 9,8 nên )
  ⇒ Ta sẽ tính được tổng số hạt mang điện là :
  28 – 10 = 18 ( hạt )
  Mà số hạt mang điện gồm số e và số p mà Số e = số p và số e + số p = 18
  =>Số p= số e= 18 : 2 = 9 ( hạt )

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )