Nguyên tử X có tổng số hạt là 160. Tỉ lệ số hạt trong nhân là 3:4. xác định nguyên tố X

Question

Nguyên tử X có tổng số hạt là 160. Tỉ lệ số hạt trong nhân là 3:4. xác định nguyên tố X

in progress 0
Quinn 2 giờ 2021-09-10T02:21:35+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-10T02:22:43+00:00

  Ta có

  `p+e+n=160`

  `=>2p+n=160   (1)`

  Lại có Tỉ lệ số hạt trong nhân là 3:4

  `=>p/n=3/4`

  `=>4p-3n=0  (2)`

  Từ `(1)   và   (2)`

  `=>`$\begin{cases}p=e=48\\p=64\\\end{cases}$

  `=>X`  là `Cd`

   

  0
  2021-09-10T02:23:31+00:00

  Đáp án:

  Ta có

  Ta có : tỉ lệ số hạt trong nhân là 3:4

  Từ 

   Vậy nguyên tố X là Cd

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )