nguyên tử x có tổng số hạt p,n,e là 28 hạt. Kí hiệu nguyên tử của X ?

Question

nguyên tử x có tổng số hạt p,n,e là 28 hạt. Kí hiệu nguyên tử của X ?

in progress 0
Josie 3 tháng 2021-09-01T05:46:55+00:00 2 Answers 410 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-01T05:47:57+00:00

  Ta có:

  1 ≤ N/Z ≤ 1,52

  2p + n = 28⇒n=28-2p, thay vào (1) ta có:

  1 ≤ 28-2P / P ≤ 1,52 ⇔ P ≤ 28 – 2P ≤ 1,52 P

  Giải ra ta có p = 9, n = 10.

   

  0
  2021-09-01T05:48:28+00:00

  Đáp án:

  \(_9^{19}X\) hoặc \(_8^{20}X\)

  Giải thích các bước giải:

  Ta có:

  P+N+E=28 mà P=E suy ra 2P+N=28

  \(\begin{array}{l}
  1 \le \dfrac{N}{P} \le 1,5\\
   \to N = 28 – 2P\\
   \to 1 \le \dfrac{{28 – 2P}}{P} \le 1,5\\
   \to \left\{ \begin{array}{l}
  3,5P \ge 28\\
  3P \le 28
  \end{array} \right.\\
   \to 8 \le P \le 9,3
  \end{array}\)

  Với P=8 thì N=12 suy ra \(_8^{20}X\)

         P=9 thì 10 suy ra \(_9^{19}X\)

  Vậy \(_9^{19}X\) hoặc \(_8^{20}X\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )