Nguyên Tử x có tổng số hạt trong hạt nhân là 65.Trong Hạt nhân tỉ số hạt mang điện và ko mang điện là 6/7.Xác định số hạt mỗi loại trong X

Question

Nguyên Tử x có tổng số hạt trong hạt nhân là 65.Trong Hạt nhân tỉ số hạt mang điện và ko mang điện là 6/7.Xác định số hạt mỗi loại trong X

in progress 0
Allison 3 tuần 2021-07-08T18:29:48+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-08T18:30:48+00:00

  Gọi số proton trong X là pX

  số electron trong X là eX

  số nơtron trong X là nX

  Vì nguyên tử X có tổng số hạt trong hạt nhân là 65 nên ta có

  pX+nX=65

  Vì trong Hạt nhân tỉ số hạt mang điện và ko mang điện là 6/7 nên ta có

  pX/nX=6/7

  →pX=6/7.nX

  Thay pX=6/7.nX vào pX+nX=65 ta có

  6/7.nX+nX=65

  →13/7.nX=65

  →nX=65.7/13=35

  →pX=6/7.35=30

  Vậy pX=eX=30

  nX=35

   

  0
  2021-07-08T18:31:17+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )