Nguyên tử của 1 nguyên tố X có tổng số hạt các loại (p,n,e) là 34.Trong hạt nhân, tỉ lệ số hạt không mang điện lớn hơn số hạt mang điện = 1,091. Xác đ

Question

Nguyên tử của 1 nguyên tố X có tổng số hạt các loại (p,n,e) là 34.Trong hạt nhân, tỉ lệ số hạt không mang điện lớn hơn số hạt mang điện = 1,091. Xác định số Proton và số Nơtron của X
a) Cho Me= 9,1096.10^-31 kg,Mn=1,6748.10^-27kg,Mp=1,6726.10^-27 kg
Tính khối lượng của nguyên tử X theo gam trên cơ sở lấy tổng khối lượng của các hạt trong nguyên tử ( lấy 4 số lẻ sau dấu phẩy).Từ đó tính nguyên tử khối của X

in progress 0
Hailey 1 giờ 2021-09-08T13:40:07+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T13:41:20+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

    có tổng số hạt các loại (p,n,e) là 34 :  2P  + N = 34(1)

  Trong hạt nhân, tỉ lệ số hạt không mang điện lớn hơn số hạt mang điện = 1,091 nên :

  $\frac{N}{P}$ = 1.091 ==> N = 1.091P(2)

  Giải (1) và (2) ta đc  : $\left \{ {{P = 11} \atop {N =12 }} \right.$ 

  => X là Natri (Na)

  0
  2021-09-08T13:41:48+00:00

  % n = 33,33%  ⇒⇒   n = 33,33.2110033,33.21100 = 7 (1)
                
                  X = p + n + e mà p = e ⇒⇒ 2p + n = 21 (2)
                
                 Thế (1) vào (2) ⇒⇒ p = e = 21−7221−72 = 7

  Vậy nguyên tử B có điện tích hạt nhân 7+ , có 7e 

  Đúng chưa ạ.

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )