Nguyên tử của 1 nguyên tố X có tổng số hạt các loại (p,n,e) là 34.Trong hạt nhân, tỉ lệ số hạt không mang điện lớn hơn số hạt mang điện = 1,091. Xác đ

Question

Nguyên tử của 1 nguyên tố X có tổng số hạt các loại (p,n,e) là 34.Trong hạt nhân, tỉ lệ số hạt không mang điện lớn hơn số hạt mang điện = 1,091. Xác định số Proton và số Nơtron của X
a) Cho Me= 9,1096.10^-31 kg,Mn=1,6748.10^-27kg,Mp=1,6726.10^-27 kg
Tính khối lượng của nguyên tử X theo gam trên cơ sở lấy tổng khối lượng của các hạt trong nguyên tử ( lấy 4 số lẻ sau dấu phẩy).Từ đó tính nguyên tử khối của X

in progress 0
Aubrey 2 tuần 2021-09-08T14:10:44+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T14:12:16+00:00

  Ta có: `p_X+n_X+e_X=34 ⇔ 2p_X+n_X=34` (1)

  Mà `p_X=1,091n_X` (2)

  Thay (2) vào (1) ⇒ `3,182n_X=34 ⇒ n_X=10 ⇒ p_X=12`

  Khối lượng của nguyên tử X là:

  `m_X=m_e+m_p+m_n`

  `m_X=12.9,1096.10^{-31}+12.1,6726.10^{-27}+10.1,6748.10^{-27}`

  `m_X=3,683.10^{-26} \ (kg)=3,683.10^{-23}g`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )