Nguyên tử của nguyên tố X (hóa trị II) có tổng số hạt cơ bản là 36. a) Xác định tên X và kí hiệu của nguyên tử X b) Lập luận để xác định vị trí của c

Question

Nguyên tử của nguyên tố X (hóa trị II) có tổng số hạt cơ bản là 36.
a) Xác định tên X và kí hiệu của nguyên tử X
b) Lập luận để xác định vị trí của chúng trong bảng tuần hoàn.

in progress 0
Genesis 3 tháng 2021-09-09T10:35:31+00:00 2 Answers 50 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T10:37:22+00:00

  `TSH:Tổng  số  hạt`

  `a,`

  Ta có

  `\frac{TSH}{3,5}\leqp\leq\frac{TSH}{3}`

  `=>\frac{36}{3,5}\leqp\leq\frac{36}{3}`

  `=>10,2\leqp\leq12`

  `=>p=e=12`

  `=>n=12`

  `=>X` là `Mg`

  `p=e=11`

  `=>n=14 (loại)`

  Vậy `X` là `Mg`

  `b,`

  Vì `Mg` có `Z=12`

  `=>`  Thuộc ô `12`

  Thuộc chu kì `3` 

  Thuộc nhóm `IIA`

  0
  2021-09-09T10:37:26+00:00

  a,

  Tổng số hạt là 36.

  Ta có:

  $\dfrac{\text{tổng số hạt}}{3,5}\le Z\le \dfrac{\text{tổng số hạt}}{3}$

  $\Rightarrow 10,2\le Z\le 12$

  $\Rightarrow Z\in\{11;12\}$

  X hoá trị II nên $Z=12(Mg)$

  $N=36-2Z=12\Rightarrow A=Z+N=24$

  Kí hiệu: $^{24}_{12}{\rm{Mg}}$

  b,

  Cấu hình e: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2$

  – X có 12e $\to$ ô 12 

  – X có 3 lớp e $\to$ chu kì 3 

  – X có 2e lớp ngoài cùng $\to$ nhóm IIA

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )