Nguyên tử của nguyên tố X nặng hơn nguyên tử lưu huỳnh 5/4 lần. Xác định: a. tên và kí hiệu hóa học của X b. số lượng mỗi loại hạt của X

Question

Nguyên tử của nguyên tố X nặng hơn nguyên tử lưu huỳnh 5/4 lần. Xác định:
a. tên và kí hiệu hóa học của X
b. số lượng mỗi loại hạt của X

in progress 0
Sarah 2 tháng 2021-09-11T10:02:44+00:00 2 Answers 12 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-11T10:04:10+00:00

  Đáp án:

   a, Ta có : 

  `S = 32` `đvC`

  `=> X = 5/4 S = 5/4 . 32 = 40` `đvC`

  `=> X` là `Canxi` `(Ca)`

  b, `=> p = 20`

  `=> e = 20`

  `=> n = 40 – 20 = 20`

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-09-11T10:04:13+00:00

  Đáp án:

   ở dưới

  Giải thích các bước giải:

   Ta có : $S=32dvc$

  $X=32.5:4=40dvc$

  $⇒X$ là Ca

  $⇒P=E=20$

  $⇒N=40-20=20$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )