nguyên tử của nguyên tố R có mức năng lượng ngoài cùng là 3p^4. tỉ số giữa số hạt mang điện và số hạt không mang điện là 2:1 . xác định số hiệu nguyên

Question

nguyên tử của nguyên tố R có mức năng lượng ngoài cùng là 3p^4. tỉ số giữa số hạt mang điện và số hạt không mang điện là 2:1 . xác định số hiệu nguyên tử và số khối của R

in progress 0
Bella 3 tháng 2021-09-10T02:16:42+00:00 1 Answers 105 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-10T02:18:08+00:00

  Đáp án:

  \(Z=16;\ A=32\)

  Giải thích các bước giải:

  Cấu hình e: \(1s^22s^22p^63s^23p^4\)

  \(⇒Z=16\\ ⇒Z=p=e=16\\ ⇒2p=16\times 2=32\)

  Tỉ số giữa số hạt mang điện và số hạt không mang điện là \(2:1\) nên:

  \(2p:n=2:1\\ ⇔\dfrac{2p}{2}=\dfrac{n}{1}\\ ⇒p=n\\ ⇒n=16\\ ⇒A=p+n=16+16=32\)

  Vậy \(Z=16;\ A=32\)

  chúc bạn học tốt!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )