Nguyên tử khối là khối lượng tương đối chỉ cho biết….(Hóa học 8 bài 5)

Question

Nguyên tử khối là khối lượng tương đối chỉ cho biết….(Hóa học 8 bài 5)

in progress 0
Liliana 1 năm 2021-09-13T16:22:55+00:00 1 Answers 15 views 0

Answers ( )

    0
    2021-09-13T16:24:04+00:00

    Nguyên tử khối là khối lượng tương đối chỉ cho biết khối lượng của nguyên tử đó nặng gấp bao nhiêu lần đơn vị khối lượng nguyên tử.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )