nguyên tử khối trung bình của Cu là 63,546. Đồng có đồng vị là 63Cu và 65Cu. Số nguyên tử 63Cu trong 32g Cu là?

Question

nguyên tử khối trung bình của Cu là 63,546. Đồng có đồng vị là 63Cu và 65Cu. Số nguyên tử 63Cu trong 32g Cu là?

in progress 0
Rylee 4 tuần 2021-09-07T08:39:11+00:00 2 Answers 21 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T08:40:27+00:00

  Đáp án:

  \( {2,189.10^{23}}\) nguyên tử

  Giải thích các bước giải:

   Gọi % đồng vị \(^{63}Cu\) là \(x\%\) suy ra đồng vị \(^{65}Cu\) chiếm \(100%-x%\).

  \( \to 63.x\%  + 65.(100\%  – x\% ) = 63,546\)

  \( \to x\%  = 72,7\% \)

  Ta có: 

  \({n_{Cu}} = \frac{{32}}{{64}} = 0,5{\text{ mol}}\)

  \( \to {n_{^{63}Cu}} = 0,5.72,7\%  = 0,3635{\text{ mol}}\)

  Số nguyên tử \(^{63}Cu\) là :

  \({0,3635.6,023.10^{23}} = {2,189.10^{23}}\)

  0
  2021-09-07T08:41:05+00:00

  Gọi đồng vị của 63Cu là x

  Ta có đồng vị của 65Cu là 100-x

  Tương đương với phương trình 63x + 65( 100-x )= 63.546

   Vậy x=72.7%

  ⇒ nCu =$\frac{32}{64}$  =0.5 mol

  ⇔ n63Cu = 0.5 x 72.7= 0.3635 mol

  Vậy số nguyên tử 63Cu là:

  0.3635 x 6.023x$10^{23}$ = 2.198x$10^{23}$ 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )