nguyên tử x nặng gấp 2 lần nguyên tử cacbon nguyên tử x đó có NTK và KHHH là : A. 24_mg B. 16_O C. 56_Fe D. 32_S

Question

nguyên tử x nặng gấp 2 lần nguyên tử cacbon nguyên tử x đó có NTK và KHHH là :
A. 24_mg
B. 16_O
C. 56_Fe
D. 32_S

in progress 0
Piper 3 tháng 2021-08-31T02:59:25+00:00 2 Answers 287 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T03:00:48+00:00

  Đáp án:

  Có : NTK của C là `12`  (đvC)

  =>  NTK của x là `12 × 2 = 24 ` (đvC)

  `=> x ` là `Mg`

  Chọn `A`

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-08-31T03:01:18+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  nguyên tử x nặng gấp 2 lần nguyên tử cacbon nguyên tử x đó có NTK và KHHH là :

  A. 24_mg B. 16_O C. 56_Fe D. 32_S

  Giải:

  X = 12.2= 24

  NTK = 24 ⇒ KHHH là: Mg (Magie).

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )